Med izmenjavo

Po prihodu v tujino se vam lahko zgodi, da nekaterih že vpisanih predmetov ne boste mogli opravljati (ker se ne izvajajo v angleškem jeziku, se ne izvaja v predvidenem semestru, ste ugotovili da ste predmet že poslušali doma, je snov čisto drugačna, kot je bilo predvideno pred izmenjavo …) v takem primeru postopate na naslednji način.

 

Korak 1. O nastali situaciji takoj obvestite svojega mentorja na UL FE ter Erasmus koordinatorja na UL FE (bostjan.murovec@fe.uni-lj.si) in v tujini.

 

Korak 2. Skupaj z mentorjem ULFE (običajno komunikacija poteka po elektronski pošti) uskladite spremembe študijskega programa (to je tisti obrazec, ki mora biti pred vašo izmenjavo podpisan z vaše strani, strani vašega mentorja, predstojnika katedre, Erasmus koordinatorja ter dekana). Izpolnite le del "During the mobilitiy". 

 

Korak 3. Mentor vam bo obrazec podpisal in oddal v podpis še predstojniku katedre, nato ga dostavi v študentsko pisarno (Katarini Erjavec).

 

Korak 4. Izpolnjen in podpisan obrazec bo študentska pisarna (Katarina Erjavec) oddala v odobritev Erasmus koordinatorju in po njegovi odobritvi še v podpis dekanu ULFE. Po njegovem podpisu vam bomo kopijo podpisanega obrazca posredovali po elektronski pošti.

Obrazec mora biti prav tako izpolnjen v DVEH IZVODIH!