Pred izmenjavo

OBVESTILO: 29.12.2016

Izbrani kandidati Erasmus+ za š. l. 2017/2018 (prijave za študij) 

VPISNA ŠTEVILKA ERASMUS KODA
64130116 *Kyungpook National University
64130289 A GRAZ02
64140067 A GRAZ02
64130216 A WIEN02
30017614 A WIEN02
64120138 B BRUSSEL01
64160408 B BRUSSEL01
64160240 B LEUVEN 01
64110470 B LEUVEN01
64150008 CZ PRAHA 10
64150202 CZ PRAHA10
64150274 D ASCHAFF01
64150117 D ASCHAFF01
64150150 D BERLIN02
64150091 D BERLIN02
64150003 D BREMEN03
64150025 D BREMEN03
64150211 D HANNOVE01
64150070 D HANNOVE01
64130165 D MUNCHEN02
64130208 D MUNCHEN02
64150008 E ALICANT01
64120003 E BARCELO03
64120191 E BARCELO03
64120114 E BILBAO01
64150191 E GRANADA01
64150192 E GRANADA01
64120119 E LA-CORU01
64140170 E MADRID05
64130207 E MALAGA01
64140072 E MALAGA01
64140048 E MURCIA04
64140371 E VALENCI02
64120276 E VALENCI02
64110059 EE TALLINN04
64130324 HR ZAGREB01
64120002 I SALERNO01
64130218 LV RIGA02
64130057 LV RIGA02
64150180 N KONGSBE02
64160401 P COIMBRA01
64130317 PL KRAKOW02
64140141 PL WARSZAW02
64100103 PL WARSZAW02
64110013 PL WROCLAW02
64150124 SE MIDSWED01
64150212 SE MIDSWED01
64130194 SF JYVASKY11

 

ERASMUS KODA-zasedene destinacije
 
 
 
*Kyungpook National University
A GRAZ02
A WIEN02
B BRUSSEL01
B LEUVEN01
CZ PRAHA10
D ASCHAFF01
D BERLIN02
D BREMEN03
D HANNOVE01
D MUNCHEN02
E ALICANT01
E BARCELO03
E BILBAO01
E GRANADA01
E LA-CORU01
E MADRID05
E MALAGA01
E MURCIA04
E VALENCI02
EE TALLINN04
HR ZAGREB01
I SALERNO01
LV RIGA02
N KONGSBE02
P COIMBRA01
PL KRAKOW02
PL WARSZAW02
PL WROCLAW02
SE MIDSWED01
SF JYVASKY11

Razpis za prijavo na mednarodno izmenjavo za študijsko leto 2017/2018 je odprt od petka, 11. 11. 2016, od 15. ure dalje.

 

Korak 1. Splošne informacije:

Informacije za Erasmus+ izmenjave študentov

Informacije za Erasmus+ študente na praktičnem usposabljanju

 

Korak 2. Seznanite se s pogoji razpisa in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Uradno besedilo razpisa izmenjav za redni študij je dostopen na spletnem naslovu Razpis za Mobilnost z namenom ŠTUDIJA, za prakso ali diplomo v tujini pa velja Razpis za Mobilnost z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA


Korak 3. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, ki vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 


Korak 4. Izberite želeno tujo fakulteto.

Seznam potencialno gostujočih fakultet 

Prvi stolpec je država, drugi stolpec označju oznako države/članice (ERASMUS+ KODA), tretji stoplec pa ime institucije. V četrtem stolpcu je navedn koordinatorjev elektronski naslov s strani tuje institucije. Peti stolpec navaja šifro študijskega področja, ki vam ga gostujoča institucija ponuja. Šifrant kod Erasmus+ je na voljo v tretjem stolpcu tabele na straneh od 16 (pdf 18) do 18 (pdf 20). Ne glede na navedeno kodo je za izmenjavo najbolj relevanten predmetnik in vsebine predmetov, ki so vam na voljo). 

Šesti stolpec označuje (SM = student mobility, TM = teaching mobility, STT = staff mobility). Za vas pridejo v poštev izmenjave SM.

Sedmi stolpec navaja število študentov, ki se izmenjave lahko udeležijo in osmi stolpec število mesecev, ki jih študent lahko preživi v tujini. 

POMEMBNO! Deseti stolpec podaja maksimalno število naših študentov, ki lahko hkrati gostujejo na tuji instituciji. V primeru večjega interesa od prostih mest bo potrebno izvesti prerazporeditev. Zaradi tega je koristno izbrati tudi alternativno fakulteto ali dve poleg primarno želene.

Stolpec stopnja izmenjave je namenjen pregledu tiste stopnje, v kateri se lahko izmenjave udeležite (1 pomeni prva stopnja, medtem ko 2. pomeni druga stopnja - mag). redno spremljajte opombe (tam vam bom namreč pisala vse pomembne informacije v zvezi z destinacijo).

Prerazporeditev je potrebno narediti mnogo pred iztekom roka za oddajo prijave. Oddana prijava mora že vsebovati vse potrebne podpise (kar bomo razložili na delovnem sestanku), ki se nanašajo na spremenjeno destinacijo. Prerazporejanje je stvar posameznega študenta, zato bomo na delovnih sestankih (glejte nadaljevanje) skušali vzdrževati medsebojne kontakte in zgodaj odkrivati konflikte.

Po končanem roku za oddajo, ne bo več možno spreminjati vloge. V primeru prevelikega števila prijav na določeno destinacijo, bomo prekoračene vloge morali razveljaviti.

Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po naslednjih pravilih:

  1. Če je študent aktivno sodeloval pri vzpostavitvi bilateralne pogodbe, ima za pridobljeno destinacijo absolutno prednost pred ostalimi študenti.
  2. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen 9,0 ali več, imajo prednost pred ostalimi študenti. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  3. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen med 8,0 in <9,0, imajo prednost pred študenti s povprečjem <8,0. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  4. Med ostalimi študenti imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.


Opisana prioritetna lestvica velja za najave, ki bodo prispele preko prijavnega obrazca, ki mora biti natančno izpolnjen v celoti, do petka 2. decembra 2016 do 13. ure. Pri kasnejših prijavah bo prevladal izključno zgodnejši datum najave neglede na ostale kriterije.

Prijavni obrazec za namen študija od 11.11.2016 dalje
Prijavni obrazec za namen praktičnega usposabljanja od 15.11.2016 dalje

S tem, ko najavo pošljete, se strinjate, da se bodo pregledale vaše dosedanje ocene in študentski status za namene razreševanja konfliktov na prezasedenih destinacijah.

Na fakulteti se zavezujemo, da vas bomo sproti obveščali o prekoračitvi kapacitet, odkritih na podlagi najav. Da bi o morebitnem konfliktu bili čim prej obveščeni in s tem imeli več časa za izbiro nove destinacije, vam priporočamo, da nam najave pošljete čim prej.

Korak 5. Udeležite se delovnega Erasmus+ sestanka, kjer boste dobili informacije o Erasmus izmenjavah in postopku prijavljanja nanje. V letu 2016 je sestanek potekal v četrtek, 17. novembra 2016 ob 13. uri, v P 6. 

Korak 6. Na spletni strani tuje fakultete pridobite seznam predmetov, ki jih ponujajo. Seznam mora vsebovati angleški ime predmeta, kratek opis predmeta, število kreditnih točk (ECTS) in čas izvajanja (poletni ali zimski semester). Primera ustreznih seznamov predmetov, ki jih naša fakulteta ponuja tujim študentom, najdete na:

Korak 7. Skrbno preglejte pogoje, ki jih tuja institucija zahteva od vas (npr. B2 stopnja certifikata znanja angleškega jezika) in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Če vas zanima interpretacija in nujnost izpolnjevanja teh pogojev (npr. ali res potrebujete certifikat B2, ali ga morate oddati že sedaj, ali pa lahko šele ob nastopu izmenjave itd.), pišite tujemu Erasmus koordinatorju, ker mi nismo avtorizirani za interpretacijo tujih meril.

Korak 8. Preglejte predmete, ki bi jih poslušali na domači fakulteti v času izmenjave. Iz seznama ponujenih predmetov tuje fakultete izberite zamenjavo domačim predmetom na način, ki vam po vrnitvi omogoča nadaljevanje študija na domači fakulteti. V preteklosti je veljalo pravilo 70 % ujemanja snovi z našim programom, medtem ko je 30 % vsebine strokovnih predmetov lahko bilo poljubnih. To pravilo smo opustili in presojo ustreznosti v celoti prepustili mentorju izmenjave. Tuji jeziki ter zgodovinske, kulturne in etične posebnosti gostujoče dežele ne šteje kot strokovni predmet in jih ne priznavamo v kvoto kreditnih točk za priznavanje domačih predmetov.

Nekatere destinacije ob sprejemu tujih študentov izvedejo obsežne aktivnosti, kot so vodeni ogled mesta, kratek tečaj nacionalnega jezika, predavanja o nacionalni kulturi in podobno. Mnogokrat so te aktivnosti obvezne in tudi nagrajene s kreditnimi točkami (tipično od 1 do 2 ECTS). Te kreditne točke ne spadajo v obseg strokovne snovi, zato v takem primeru pripravite študijski program v povečanem obsegu (npr. 32 ECTS namesto 30 ECTS), saj vas te aktivnosti ne obremenjujejo študijsko, ampak so mišljene kot družabni dogodki, poleg tega tipično trajajo samo prvi teden izmenjave.

Domače in tuje predmete vpišite v obrazec »Program študija v tujini po programu Erasmus+«. Izpolniti morate dva originalna izvoda.

Študijski sporazum za ERASMUS+ in navodila

Sporazum za praktično usposabljanje ERASMUS+ in navodila


Korak 9. Izberite mentorja izmenjave obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisali. Mentor pregleda in potrdi predlagane zamenjave. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarina Erjavec). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma po potrebi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, en originalen izvod dobite tudi vi. 


Korak 10. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.

Dokončne vloge* je potrebno oddati v pisni obliki v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec do petka, 16. decembra 2016, do 13. ure. Brez možnosti pritožbe je možno oddati prijavo do petka, 15. januarja 2016, do 13. ure. Po nastopu zadnjega roka za oddajo ne bo možno nikakršno spreminjane vlog. V primeru prevelikega števila prijav na določeno destinacijo, bomo prekoračene vloge morali razveljaviti (glejte korak 4). 

Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec (katarina.erjavec@fe.uni-lj.si, tel. 01 4768 209). 

* Dokončne vloge so:

  • prijava na spletni obrazec (online)
  • izvod prijavnega obrazca za študij ali prijavnega obrazca za praktično usposabljanje (dva izvoda)
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku (dva izvoda)
  • izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum ali sporazum za praktično usposabljanje (dva izvoda) - pred izmenjavo izpolnite le del "Before the mobility"

 

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Koristne povezave za iskanje študijskih praks

HousingAnywhere-možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo