Pred izmenjavo - študijska praksa

ODPRTI RAZPIS

ERASMUS+ SMP (izmenjava z namenom praktičnega usposabljanja) -> upravičeno obdobje do vključno 31.12.2020.

Redni razpis za Erasmus praktično usposabljanje SMP 2020/2021 bomo objavili meseca januarja, z upravičenim obdobjem po 1.1.2021. 

NAKNADNI Razpis za prijavo na mednarodno izmenjavo za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/20! PODALJŠAN ROK UPRAVIČENEGA OBDOBJA DO VKLJUČNO 31.12.2020!

Razpis SMP 19/20 je zaradi izrednih razmer podaljšan do 31.12.2020 (objava na spletni strani UL). Vse študente, ki bodo opravili prakso do 31.12.2020 se bo obravnavalo in financiralo iz tega razpisa. Za vse študente, ki bodo torej prakso opravili do 31.12.2020 (če jo boste opravljali dlje od tega datuma boste za obdobje po 1.1.2021 oddali novo vlogo znotraj razpisa SMP 20/21).

Pogoj za prijavo je, da ima študent že urejeno prakso in potrjen LA! Za vso pomoč se lahko kadarkoli obrne direktno na: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Potrebni dokumenti:

1. Izpolnite Prijavnico in v sistemu STUDIS oddajte novo prošnjo. Prijavnico (podpisano) pošljite na elektronski naslov katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si.

2. Po prejemu prijavnice vam bomo s strani referata poslali navodila za oddajo spletne vloge preko UL. Po tem koraku študent v roku 5 dni lahko odda spletno vlogo. 

Glede na trenutno situacijo in veljavna priporočila Rektorja svetujemo, da študentje planirate svoje praktično usposabljanje po 1.6.2020 oziroma ko bodo razmere v posamezni državi in možnosti potovanja to dopuščale. Vsekakor se v naprej dobro pozanimajte o trenutnih razmerah v državi, kamor odhajate, saj za vas ne bodo veljale možnosti izrednega financiranja.

 

PREDEN preberete pričujoči razpis, NUJNO preberite Pravilnik UL FE “Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje

Uradne prijave so odprte do porabe sredstev. V primeru vprašanj obrnite na Katarino Erjavec Drešar (01 4768 209 ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si).

KORAKI PRIJAVE ZA PRAKTIČNO UPOSABLJANJE

Korak 1. Preberite zgornji pravilnik in besedilo razpisa

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (s strani UL FE) in na spletni strani Univerze v Ljubljani. Zagotovo vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 

Korak 3. Podjetje za opravljenje prakse si morate najti sami.

V pomoč naj vam bo: Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacijDigital opportunitiy in GoinGlobal (več informacij)

Korak 4: Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis (do porabe sredstev), v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

Korak 5. Izberite mentorja prakse obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagan program študija v tujini. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarini Erjavec Drešar). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en originalen izvod. 

Korak 6. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker imajo mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.


Dokončno vlogo (Learning agreement)* je potrebno oddati v pisni obliki (ali elektronsko s potrebnimi elektronskimi podpisi) v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec Drešar vsaj en mesec pred dejanskim odhodom na izmenjavo. 


Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec Drešar, tel. 01 4768 209.

*Dokončna vloga vsebuje:

  • Prijava na spletni obrazec (online) – STUDIS -> oddaja nove prošnje
  • Izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum za prakso SMP  (Navodila)- pred izmenjavo izpolnite le del "Before the mobility" 
  • Podpisano priloženo prijavnico
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (en izvod).

 

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij