Izbirni predmet športna vzgoja

Izbirajo študenti 2. letnika  VSŠ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA
5 ECTS

Vadba poteka v športni dvorani v Rožni dolini in bazenu Tivoli.

urnik velja od 22. 2. do 10.6 2016:

ponedeljek

16:30 fitnes

18:00 nogomet

20:00 plavanje

torek

21:00 košarka

 

 

sreda

14:30 plavanje

16:30 fitnes, odbojka

 

četrtek

16:30 nogomet

18:00 košarka

19:30 odbojka

petek

aktivnosti v naravi

 

 

 

Oprema: čista športna obutev in oblačila brisača, plastenka z vodo

60 kontaktnih ur izbirnega športnega programa: košarka, nogomet, odbojka, fitnes, plavanje in (aktivnosti v naravi), 10 ur predavanj in 5 ur seminarja.

 

Cilji: Cilj predmeta so skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na Univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

Znanje in razumevanje: Razumevanje temeljnih pojmov in teorij delovanja človekovega gibalnega, srčnožilnega in dihalnega sistema ter njegovih patologij. Oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora, poznavanje teorije aktivnega počitka in metod za regeneracijo telesa, poznavanje zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže. Izpopolnitev znanja izbranih športnih zvrsti, osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki omogočajo kvaliteto življenja.

Uporaba: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem.

Informacije na spletni učilnici https://e.fe.uni-lj.si/