2. stopnja

Razpis za udeležbo na Poletni šoli v Seulu

09.01.2017

Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na Razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 27. junija do 28. julija 2017.

Prijavo s prilogami je treba predložiti Službi za mednarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 1. aprila 2017 .

Obvezne priloge:

  • Izpis vseh opravljenih izpitov z ocenami,
  • Potrdilo o šolanju za študijsko leto 2016-17,
  • Motivacijsko pismo v slovenskem jeziku.

Izbrani kandidati bodo pozvani, da do 30.4. 2017 oddajo še spletno prijavo v Seul.

Izbrani študenti so oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu. Tuji študentje so tudi upravičeni do delnega sofinanciranja 4-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island.

Potne stroške, prehrano in delno plačilo  4-dnevne ekskurzijo si plačajo študentje sami.

Več informacij o poletni šoli v Seulu na: http://global.uos.ac.kr

Poletni šoli v Seulu 2017