2. stopnja

Plačljivost diplomskih in magistrskih del/zagovorov

18.05.2017

Od 1.10.2017 bodo morali plačati zagovor diplomskega dela vsi študenti, ki niso plačali šolnine za študij in niso oddali diplomskega / magistrskega dela pred izgubo statusa. Kot datum oddaje se bo štel datum, ko študent zaključno delo v elektronski obliki odda v informacijski sistem STUDIS (prvi odstavek 128. člena Statut UL).