2. stopnja

Plačano pripravništvo v Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) 2019/2020

13.03.2019

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 31. marca 2019 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga pet do deset najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2018.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

  • pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine)
  • ekonomija in poslovna administracija
  • informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme
  • komunikologija
  • inženirske vede, arhitektura in logistika
  • upravljanje s človeškimi viri
  • upravljanje intelektualne lastnine in management znanja
  • Rok za prijavo je 19. marec 2019, celotno besedilo razpisa je objavljeno na povezavi. Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma v juniju 2019.