Urnik predavanj in vaj

Urnik za poletni semester 2016/2017: od 20. februarja 2017 dalje

Urniki predmetov

Urniki učiteljev

Urniki prostorov

Pregled prostorov

 

Grafični prikaz prostorov fakultete

 

Razdelitev v skupine 2016/2017:

1., 2.  in 3. letnik univerzitetnega programa 1. stopnje ELEKTROTEHNIKA

1., 2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje MULTIMEDIJA

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje ELEKTROTEHNIKA

Menjava skupine iz utemeljenih razlogov je možna samo v dogovoru z asistenti. Po urniku se najprej začne predavanje, profesor študente seznani z začetkom vaj.

                                             

LEGENDA KRATIC SMERI

AV: avtomatika
EL: elektronika
EM: energetika in mehatronika
TK: telekomunikacije
IKT: informacijsko komunikacijske tehnologije
MM: multimedija
BT: biomedicinska tehnika
EE: elektroenergetika
ME: mehatronika
RO: robotika
ETAP: energetska tehnika in avtomatizacija postrojev
KA: tehniška kakovost

 

POIMENOVANJE SKUPIN je sestavljeno iz:

  • imena programa in letnika (VS-let1, UN1-let1, MAG2-let1, UNMM1-let1...)
  • smeri (EL, ETAP, KA...)
  • vrste skupine (P: različne skupine predavanj, A: avditornih vaj, L: laboratorijskih vaj)
  • imena skupine (sk1a, sk5c...)

Pri nekaterih smereh za različne predmete velja različna razdelitev v skupine za laboratorijske vaje, glede na velikost skupin (sk1a, sk3b, sk5c...).
Za prikaz celotnega urnika je potrebno v meniju izbrati vse skupine, ki jim pripadate.