Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.

PRIJAVNI ROKI

  • prvi prijavni rok: od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020, zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije korona virusa se prvi prijavni rok podaljša do 9. junija 2020.
  • drugi prijavni rok: od 20. 8. 2020 do 28. 8. 2020

 

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če se kandidat prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 9. 4. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati Vpisni službi UL tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označil, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 9. 4. 2020, nato prijavo natisniti, podpisati in jo s prilogami priporočeno poslati po pošti Vpisni službi UL do 14. 4. 2020. 

Kot pravočasna se upošteva:

  1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. 4. 2020 in
  2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. 4. 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana Vpisni službi UL do 14. 4. 2020.

 

PRIJAVA ZA TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Prijavni rok za vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije je od 12. 2. 2020 do 20. 4. 2020. Rok za oddajo prilog k prijavi je od 27. julij 2020.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Več informacij o vpisu tujcev
 

info.dan 2019