Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020.

PRIJAVNI ROKI

  • prvi prijavni rok: od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019
  • drugi prijavni rok: od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019

 

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če se kandidat prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. 3. 2019. Po pošti mora priporočeno poslati Vpisni službi UL tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označil, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 22. 3. 2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti Vpisni službi UL največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

  1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. 3. 2019 in
  2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. 3. 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana Vpisni službi UL do 22. 3. 2019.

 

PRIJAVA ZA TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Prijavni rok za vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije je od 12. 2. 2019 do 19. 4. 2019.

Rok za oddajo prilog k prijavi je od 1. avgusta 2019.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Več informacij o vpisu tujcev
 

info.dan 2019