Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018.

Informativni dan za podiplomske študijske programe 2. in 3. bolonjske stopnje bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko v sredo, 24. maja 2017, od 13. ure dalje.

 

Vpis v 1. letnik študijskih programov druge stopnje

Prijava na razpis za vpis

Rok za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je 21. avgust 2017.

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V primeru težav se obrnite na:

  • Težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA   e-naslov:   tel.: 01/478-8590 (od 9.00 do 16.00 ure med delavniki)

Ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ   e-naslov:   tel.: 01/478-4659 (od 9.00 do 16.00 ure med delavniki, v času odprtih prijavnih rokov).

 

Izpolnjeno prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naslov (Fakulteta za elektrotehniko UL,Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo. Upoštevali bomo tudi na ta dan priporočeno oddane poštne pošiljke.  

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija.

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest za vpis na magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika (razpisanih je 120 mest), kandidati opravljajo izbirni izpit.

Izbirni izpit bo potekal v petek, 1. septembra 2017 ob 12. uri. Kandidati bodo o izpitu obveščeni po pošti. (Rešeni stari izbirni izpiti)

K natisnjeni in podpisani prijavi iz sistema eVŠ je potrebno priložiti:

1.  fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin (za kandidate z drugih fakultet)

  • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 21. 8. 2017, v prijavi navedejo predviden datum zaključka študija (študij mora biti zaključen najkasneje do 15. 9. 2017)
  • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
  • če je diploma pridobljena v tujini, kandidati čim prej in najkasneje do 21. 8. 2017, skupaj s prijavo, fakulteti pošljejo dokumente za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe. https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/

Obvestilo o izpitu bodo prejeli kandidati, ki bodo do 21. 08. 2017 oddali prijavo za vpis v sistemu eVŠ in bodo v predpisanem roku poslali na naslov fakultete podpisano natisnjeno prijavo.

Vpisali se bodo lahko kandidati, ki bodo izbrani na izbirnem izpitu in bodo do 15. 09. 2017 izpolnili vpisne pogoje (zaključili študij na 1. stopnji).