Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani

RAZISKOVALEC NA PROJEKTIH dinamičnega ravnovesja in vodenja robotov

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  Fakulteta za elektrotehniko
        Tržaška cesta 25
        1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC NA PROJEKTIH dinamičnega ravnovesja in vodenja robotov
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom, od 15.07.2017 do 30.4.2020 s trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
povprečna ocena zadnje zaključene stopnje mora biti najmanj 8,50 (povprečje izpitov in vaj, brez diplome)
kandidat mora izpolnjevati pogoj, da ni minilo več kot pet let od zagovora diplome oziroma magisterija

3. Kratek opis dela in nalog:
Izračun ZMP parametra stabilnosti, vodenje dveh robotov
znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
pripravanje predlogov za nabavljanje razikovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Dodatna zahtevana znanja oziroma obvladovanje:
programiranje C ali C++
orodij Matlab/Simulink ali Labview
robotskih znanj
znanje angleškega jezika

Rok za prijavo:
14 dni, od 01.07.2017 do 15.07.2017

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si