Mladi raziskovalec ali kandidat z doktorskim nazivom z znanjem UML modeliranja, osnovami programiranja in relacijskih baz podatkov

flycom

O podjetju FLYCOM

Kot vodilni ponudnik storitev in produktov na področju izvajanja daljinskega zaznavanja in storitev zračnih diagnostičnih pregledov infrastrukture, v podjetju razvijamo napredne prostorsko-informacijske rešitve, katere našim strankam omogočajo uporabo zajetih podatkov za različne namene skozi spletno platformo (GIS) - celovito vzdrževanje infrastrukture (v kontekstu smernic razvoja t.i. pametnih omrežij), planiranje in vizualizacija podatkov (v kontekstu smernic t.i. pametnih mest) in drugih namenov izrabe prostorskih informacij.

Opis delovnega mesta

Kandidatu se ponuja delovno mesto za določen ali nedoločen delovni čas, kot član razvojne ekipe, katera razvija spletni geografsko-informacijski sistem (GIS). Njegovo delo bo zajemalo UML modeliranje in strukturiranje podatkov za namene podatkovnih izmenjav med podatki GIS in eksternimi sistemi s katerimi se bo le ta povezoval po modelu CIM (Common Information Model). Vsebinsko bo delo s podatki elektro energetskih sistemov (prenosna in distribucijska elektro omrežja).

Karakteristike dela:

  • Delo v izkušeni ekipi razvijalcev, ki dela na sodobni opremi z najnovejšimi razvojnimi tehnologijami.
  • Delo z vsebinskim kontekstom vezanim na energetski sektor z uporabo osnovnih znanj o delovanju elektroenergetskih omrežji za namene strukturiranja podatkov za izmenjavo po modelu CIM.
  • Delo na razvoju integracij spletnega geografsko informacijskega sistema.

Pričakovan profil kandidata

Kot mlado hitro rastoče podjetje na področju informacijskih storitev cenimo splošno razgledanost, zagnanost, željo po učenju ter sposobnost prevzemanja odgovornosti kot proaktivni član skupine.

Pričakovane kompetence:

  • znanje UML modeliranja in XML,
  • osnovno znanje programiranja,
  • osnovno znanje dela z relacijskimi bazami podatkov.

Dobrodošle kompetence:

  • programiranje v Javi,
  • postgreSQL relacijska baza podatkov.

Od kandidata se pričakuje:

  • strokovna izobrazba na področju informatike ali elektrotehnike (smer energetika),
  • komunikacijske sposobnosti ter sposobnost tako samostojnega kot ekipnega dela.

Svojo predstavitev in življenjepis pošljite na s pripisom:
»Zaposlitev MR - CIM - 'Vaš priimek'«