Programer C++

Kaj: Programiranje obdelav in vizualizacij mrež ter programiranje na področju mobilnega kartiranja na podlagi panoramskih slik in oblakov točk v podjetju z več kot 20-letnimi izkušnjami razvoja programske opreme za domače in tuje stranke.

Zakaj: Ker obstoječi člani Scrum ekipe z ekspertnim znanjem s področij obdelav rastrskih podatkov, vektorskih podatkov, oblakov točk ter algoritmov za vizualizacijo mrež tvorijo konstruktivno okolje, v katerem ni nikoli dolgčas, ob tem pa se je z internimi in eksternimi izobraževanji mogoče še veliko naučiti.

Kako: Večinoma v programskem jeziku C++ v okolju Microsoft Visual Studio s pomočjo programskih gradnikov lastno razvite platforme CONx. Občasno tudi v drugih programskih jezikih, C# in python, ter z drugimi knjižnicami, npr. openCV.

Koliko časa: Za nedoločen čas s 6 mesečno uvajalno dobo.

Kdaj: Z uvajanjem se lahko prične takoj.

Kje: V poslovnih prostorih na Pivovarniški 8, ob Pivovarni Union v Ljubljani.

Komu: Kratek opis problema, ki ste ga v preteklosti iznajdljivo rešili, skupaj s predlogom termina za razgovor do 15. oktobra 2017 pošljite na: .

dfg