Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”

Nove zaposlitve v CTT

Zaposlimo sodelavca Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«.

Željen profil:

Natančen, ustvarjalen, komunikativen. Željan novih izkušenj in novega znanja, vajen/sposoben dela v spremenljivem okolju. Naravoslovec. Navdahnjen za socio- ekonomske vidike znanosti in njenih posledic na družbo ter podjetja v regijah okrog nas. Z žilico za pravna vprašanja.

Predviden obseg dela
Delo obsega naslednje elemente: 

  • priprava ponudb za licenciranje,
  • priprava sporazumov o varovanju poslovnih skrivnosti (NDA), ocene trga in možnosti komercializacije,
  • iskanje potencialnih partnerjev, pogajanja s potencialnimi partnerji, podpora pri sklepanju licenčnih pogodb,
  • iskanje po patentnih bazah in evidenca patentov, opredelitev primernega načina izkoriščanja izumov,
  • oblikovanje mnenj o možnosti širitve patentnih prijav in potrebnih postopkov za vzpostavitev možnosti za komercializacijo.

Za več informacij obiščite spletno mesto.

ctt