Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Razpis za mesto mladega raziskovalca (m/ž) v letu 2019

Datum objave: 06.05.2019

Biotehniška fakulteta

Na Katedri za urejanje gozdov in ekosistemske analize Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na  Biotehniški fakulteti imamo prosto mesto za mladega raziskovalca. Zaposlitev se predvidoma začne oktobra 2019 in traja 4 leta. Od kandidata pričakujemo, da vpiše doktorski študij na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Bioznanosti na znanstvenem področju Upravljanje gozdnih ekosistemov.

Tema raziskav mladega raziskovalca bodo matematični modeli za optimalno gospodarjenje z gozdom in razvoj računalniških aplikacij za podporo odločanju. Gospodarjenje z gozdom predstavlja kompleksen problem, ki ima lahko različne cilje (ekonomske, ekološke, socialne …), vključuje številne deležnike ter vsebuje različna tveganja in nedoločenost. Pri iskanju najboljših strategij je pomemben medsektorski in interdisciplinarni pristop, ki je osnovan na večkriterijskih odločitvenih modelih s področja operacijskih raziskav in skupinskega odločanja. Mladi raziskovalec se bo ukvarjal z razvojem novih večkriterijskih odločitvenih modelov, ki lahko služijo kot podpora pri odločanju v sonaravnem upravljanju gozdov in gozdnih ekosistemov.

Od kandidata pričakujemo zaključen primeren magistrski študij 2. bolonjske stopnje (prednost imajo matematični, računalniški ali statistični programi) s povprečno oceno najmanj 8, znanje računalniškega programiranja, samostojnost, ambicioznost, željo po raziskovanju in učenju ter znanje angleškega jezika.

Razpis je objavljen na spletni strani, rok za prijavo je 5. 8. 2019.

Zainteresirane kandidate vabimo, da se za vse dodatne informacije obrnejo na mentorico dr. Petro Grošelj, petra.groselj@bf.uni-lj.si.

 

 

Vse objave delovnih mest so informativnega značaja. FE bo z vzdrževanjem spletnih vsebin skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Prav tako FE ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih pridobiva od drugih subjektov. Za priročnost in dodatne informacije lahko to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Te spletne strani delujejo neodvisno od spletne strani FE, zato ne odgovarjamo za njihovo vsebino ali uporabo.