Mladi raziskovalec (m/ž)

Datum objave: 05.06.2020

ijs2 -  napis

Institut »Jožef Stefan«, Odsek za inteligentne sisteme, razpisuje dve mesti za mladega raziskovalca (m/ž) v letu 2020.

Mladega raziskovalca bo financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS 79/17 z dne 28. 12. 2017). Zaposlitev bo za določen čas za čas doktorskega študija, z možnostjo podaljšanja. Rok za oddajo prijav je do zasedbe mest.

 

Področje: Algoritmi računske inteligence za večkriterijsko optimizacijo

Mentor: prof. dr. Bogdan Filipič

V skupini za računsko inteligenco preučujemo evolucijske algoritme za eno- in večkriterijsko optimizacijo, njihove pohitritve z nadomestnimi modeli, vizualizacijo njihovih rezultatov ter metodologijo primerjave algoritmov. Ukvarjamo se tako s temeljnimi raziskavami kot prenosi v prakso na področjih inženirstva, proizvodnje in vesoljskih raziskav ter veliko sodelujemo z raziskovalci iz tujine. Mladi raziskovalec se bo vključil v raziskave tovrstnih algoritmov in bo obiskoval doktorski študij Informacijske in komunikacijske tehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, kjer bo po uspešnem zagovoru disertacije pridobil naziv doktor znanosti.

Iščemo kandidata ali kandidatko, ki želi poglobiti svoja znanja in razvijati svoje zamisli ter dobro pozna programski jezik Python. Do septembra 2020 mora zaključiti univerzitetni študijski program druge stopnje (matematika, računalništvo ali druge ustrezne smeri) s povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) vsaj 8. Interesente vabimo, da se obrnete na nas za podrobnejše informacije.

Kontakt: bogdan.filipic@ijs.si

 

Področje: Uporaba umetne inteligence v medicini

Mentor: doc. dr. Anton Gradišek

Umetna inteligenca v zadnjih letih skokovito spreminja področje medicine, pa naj gre za interpretacijo podatkov pametnih senzorjev ali pa za analize velikih baz zdravstvenih podatkov. S tega področja bo tudi rdeča nit raziskovalnega projekta mladega raziskovalca ali raziskovalke. V raziskovalni skupini smo se v zadnjih letih ukvarjali z vrsto projektov, v katerih smo razvijali sisteme za pomoč bolnikom s kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, kronično srčno popuščanje, dermatološke težave, pa tudi za pomoč starostnikom pri samostojnemu življenju. V drugem sklopu projektov smo s pomočjo analize baz podatkov preučevali tveganje za nastanek raka, za tveganje za razvoj bolezni zaradi pomanjkanja fizične aktivnosti ter za nastanek kronične ledvične bolezni. Pri delu sodelujemo s široko mrežo zdravnikov in strokovnjakov z drugih področij iz Slovenije in sveta.

Iščemo kandidata ali kandidatko s končano drugo bolonjsko stopnjo fizike, matematike, elektrotehnike ali računalništva, z dobrim znanjem in veseljem do programiranja. Delo bo potekalo v izrazito interdisciplinarnem okolju, ki povezuje medicino, fiziko, elektrotehniko in umetno inteligenco. Vabljeni ste, da se oglasite na pogovor.

Kontakt: anton.gradisek@ijs.si

 

 

Vse objave delovnih mest so informativnega značaja. FE bo z vzdrževanjem spletnih vsebin skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Prav tako FE ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih pridobiva od drugih subjektov. Za priročnost in dodatne informacije lahko to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Te spletne strani delujejo neodvisno od spletne strani FE, zato ne odgovarjamo za njihovo vsebino ali uporabo.