Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

Pomoč v elektro enoti

Datum objave: 08.09.2020

V Komunalno podjetje Kamnik vabimo mladega in nadobudnega diplomanta ali absolventa elektrotehnike, ki se želi preizkusiti na dinamičnem delovnem področju koncesionarja javnih gospodarskih služb.

V oddelku ENOTE ZA JAVNO RAZSVETLJAVO potrebujemo svežo moč pri zagotavljanju dobave, postavitve in vzdrževanja ene izmed poglavitnih področij izvajanja gospodarskih javnih služb. Delo v osnovi zajema pomoč pri koordinaciji dela sodelavcev na terenu (spremljanje in nadzor terenskih delavcev), pomoč pri usklajevanju tekočih aktivnostih, planiranju in organizaciji delovnih nalog iz naslova rednega vzdrževanja javne razsvetljave (načrtovanje menjave svetilk in sijalk, menjave drogov javne razsvetljave, popravil in rednih pregledov delovanja javne razsvetljave, intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave, vodenja katastra in kontrolne knjige, predlogov dograditve javne razsvetljave, dograditve obstoječe infrastrukture javne razsvetljave in druge naloge), kot tudi iz naslova investicijskih del na območju občine Kamnik in na območju okoliških občin.  

V družbo našega kolektiva želimo privabiti kandidata s svežim znanjem, predvsem pa novim pristopom v organizaciji delovnega procesa. Vabljeni tisti, ki stremite k nenehnim izboljšavam, se hitro učite in ste hkrati željni novih izzivov. Ponujamo vam delo v uspešnem in hitro rastočem podjetju, ki z izvajanem javne službe, kot tudi z drugimi investicijskimi projekti, skrbi za dobrobit prebivalcev občine Kamnik in tudi drugih občin. V kolikor vam delo v ambicioznem delovnem okolju ustreza, vas vabimo, da svojim znanjem in idejami krojite pot do skupnega uspeha in vzajemnega zadovoljstva.

Ponujamo vam redno delovno razmerje za določen čas 1 leta, 6-mesečnim poskusnim delom, z možnostjo in z željo dolgoročnega sodelovanju. Delo poteka na sedežu družbe, Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik.  

Prijave čim prej oddajte na naš elektronski naslov: info@kpk-kamnik.si (pripis: pomoč v elektro enoti).