Laboratorij za računalniške metode v elektroniki

Predstojnik laboratorija je prof. dr. Tadej Tuma.
Skrbnik laboratorija je doc.dr. Janez Puhan.

Člani:

prof. dr. Arpad Bürmen univ. dipl. inž. el., soba BN316B-LRME , tel.: 322
izr. prof. dr. Iztok Fajfar univ. dipl. inž. el., soba BN305-KAB , tel.: 722
as. dr. Matevž Kunaver univ. dipl. inž. el., soba BN316B-LRME, tel.: 854
as. dr. Jernej Olenšek univ. dipl. inž. el., soba B315-LRME , tel.: 922
doc. dr. Janez Puhan univ. dipl. inž. el., soba BN316B-LRME , tel.: 322
as. dr. Žiga Rojec mag. inž. el., soba B315-LRME, tel.: 922
prof. dr. Tadej Tuma univ. dipl. inž. el., soba BN309-KAB , tel.: 329
Branko Ždralo inž. el., soba BN316B-LRME , tel.: 724