Laboratorij za mikroelektroniko

Laboratorij je aktiven na področjih raziskav, razvoja in izobraževanja v mikroelektroniki in mikrosistemih.

Vsebina raziskav:

  • Razvoj procesnih modulov za tehnologijo CMOS (BiCMOS)
  • Vezja po naročilu za elektronsko industrijo
  • Raziskave in analiza kompleksnih mikrosistemov
  • Raziskave in razvoj novih načrtovalskih metodoligij in načrtovalskih orodij za kompleksne analogno digitalne signale


  •  

spletna stran:

http://lmfe.fe.uni-lj.si/

člani:

as. Damjan Berčan mag. inž. el., soba BN416B-LMFE , tel.: 358
Ivica Bertocchi , soba BN417B-PLAB , tel.: 335, 490
razvijalec Daniele Bertocchi univ. dipl. inž. el., tel.: 726
Mitja Brlan , soba BNK28-BON, tel.: 300
Bruno Cacovich , soba BN007E/1-DEL , tel.: 474,368
razvijalec Miha Cacovich univ. dipl. mikr., tel.: 473
as. - raz. dr. Olga Chambers mag. mat.
Boštjan Fink , soba BN416A/1-LMFE, BN416B-LMF, tel.: 726
as. Miha Gradišek mag. inž. el., soba BN416B-LMFE , tel.: 358
Carmen Hladnik Prosenc univ. dipl. ekon., soba BNK28, BN007E/1-DEL , tel.: 300,474,368
Jan Kavčič dipl. inž. el. (VS), tel.: 301
Luka Kelhar mag. nan.
Tadej Krmac mag. inž. el., soba BNK29, tel.: 301
Ratimir Kuzma Cigoj univ. dipl. inž. kem., soba BNK38/1-KLA, tel.: 475,473
Franci Novak , soba BN007E/1-DEL , tel.: 368,473
izr. prof. dr. Anton Pleteršek univ. dipl. inž. el., soba BN411-KAB, BN416B-LMFE, tel.: 337
doc. dr. Aleksander Sešek univ. dipl. inž. el., soba BN412, tel.: 727
Tadej Skuber mag. inž. el., soba BN415, tel.: 339
prof. dr. Drago Strle univ. dipl. inž. el., soba BN410-KAB , tel.: 847
dr. Andrej Švigelj univ. dipl. inž. el.
prof. dr. Janez Trontelj univ. dipl. inž. el., soba BN408-KAB , tel.: 333
znan. sod. dr. Janez ml. Trontelj univ. dipl. inž. rač. in inf., soba BN007D-MER , tel.: 471
Ajda Tuševski mag. inž. el., soba BN416A/1