Laboratorij za telekomunikacije

Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko (LTFE) je mlad in dinamičen kolektiv, ki se ukvarja z raziskavami, razvojem in izobraževanjem na področju IKT.


ltfe-grafika

 

 • Organiziramo kakovostna strokovna izobraževanja, raziskujemo vedno nova področja IKT in pridobljena znanja uporabljamo pri razvoju naprednih produktov.
 • Tesno sodelujemo z industrijo kot partner pri razvoju in raziskavah. Rezultati našega dela tako postanejo del ponudbe domačih in tujih visokotehnoloških podjetij.
 • Domujemo na univerzi, kjer smo v stalnem stiku z vedno novimi generacijami bodočih strokovnjakov. Skozi svojo pedagoško dejavnost jih opremimo z znanjem in usmerimo na lastno karierno pot. Nekateri postanejo tudi naši sodelavci.
 • Usmerjeni smo navzven. Sodelujemo pri številnih domačih in mednarodnih interdisciplinarnih projektih ter s tem širimo svoje znanje in mrežo partnerjev.

Naša vizija je sooblikovanje razvoja IKT in iskanje vedno novih področij, kjer lahko tehnologija premaguje ovire. To dosegamo s stalnim izobraževanjem, kakovostnim delom in bogatimi izkušnjami pri prenosu raziskovalnih rezultatov v prakso.

 

 

Vizija


 • Izvedba vrhunskih IKT industrijskih in raziskovalnih projektov ter inovativnega širjenja znanja

 

Poslanstvo
 

 • Delamo prebojne projekte

  Nove objave, patenti, storitve in produkti, raziskovalno in za trg.
   

 • Inženirstvo+

  Nadgradnja inženirskih kompetenc s poslovnimi.
   

 • Kakovostno izvajanje predagoškega procesa z vpeljavo novosti

  Stalna modernizacija študijskih vsebin in pristopov.
   

 • Stimulativno nagrajevanje glede na rezultate

   
 • Start-up in Spin-off, Spin-out

  Spodbujamo podjetniško samoiniciativnost

 

Vrednote
 

 • Inovativnost in samoiniciativnost
 • Iskrenost in spoštovanje
 • Odgovornost za rezultate
 • Pripadnost, medsebojna pomoč in timsko delo
 • Raziskovalna odličnost
 • Samokritičnost
 • Želja po osebnem razvoju in izpolnjevanju
 • Družbena odgovornost

spletna stran:

http://www.ltfe.org/o-ltfe/