Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme

LAMSV laboratoriju se ukvarjamo s sodobnimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja sistemov. Medtem ko imamo na tem področju dolgoletno tradicijo, pa se v zadnjih desetih letih ukvarjamo tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Pri raziskavah razen bolj konvencionalnih pristopov uporabljamo tudi sodobne adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine modeliranja in vodenja ter pristope iz področja umetne inteligence kot npr. mehko logiko, umetne nevronske mreže in ekspertne sisteme.

Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih: v vodenju sistemov, v toplotnih procesih (v stavbah, v industrijskih procesih), v mobilnih sistemih, v letalstvu in vesolju, v bio in farmakogenomiki, v medicini, itd.

Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme tesno sodeluje z Laboratorijem za modeliranje, simulacijo in vodenje tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Oba laboratorija pokrivata velik del pedagoškega procesa na visokošolskem strokovnem študiju, smer Avtomatika, na univerzitetnem prvostopenjskem študiju, smer Avtomatilka, na univerzitetnem magistrskem študiju, smer Avtomatika in informatika in na doktorskem študiju.

Splošno o avtomatiki

Možnosti zaposlitve

spletna stran:

http://msc.fe.uni-lj.si

člani:

Goran Andonovski univ. dipl. inž. el., tel.: 950
prof. dr. Sašo Blažič univ. dipl. inž. el., soba BN208 , tel.: 763
as. dr. Matevž Bošnak univ. dipl. inž. el., tel.: 702
Gregor Černe mag. inž. el., tel.: 761
doc. dr. Vito Logar univ. dipl. inž. el., soba AN205E-KLA , tel.: 278
Martina Loknar mag. inž. el., soba AN205E, tel.: 761
zaslužni prof. dr. Drago Matko univ. dipl. inž. el., soba AR208-KAB , tel.: 252,713
prof. dr. Gašper Mušič univ. dipl. inž. el., soba AR208-KAB, tel.: 208
prof. dr. Igor Škrjanc univ. dipl. inž. el., soba BN209-KAB , tel.: 311,717
as. - raz. dr. Simon Tomažič univ. dipl. inž. el., tel.: 760