Skupina za razvoj materialov

Skupina deluje znotraj Laboratorija za načrtovanje integriranih vezij.

Skupina je bila ustanovljena februarja 2015 in še isto leto vpisana v register Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Znanstvenoraziskovalno delo skupine je usmerjeno v razvoj sol-gel postopkov za pripravo različnih nanostrukturiranih kovinskih oksidov in hibridnih materialov z aplikacijo v pametnih (preklopnih) oknih, sončnih celicah, samočistilnih/čistilnih prevlekah ter drugih aplikacijah. Skupina razpolaga s kemijskim laboratorijem z opremo za razvoj materialov, nanos tankih plasti in termično obdelavo materialov ter izdelavo elektrokemijskih sončnih celic in elektrokromnih/fotokromnih sistemov. Laboratorij je opremljen tudi z elektrokemijsko delovno postajo IME-6 (Zahner) in sončnim simulatorjem (Oriel, Newport), ki omogočata popolno elektrokemijsko karakterizacijo materialov in različnih optoelektronskih sistemov.

Skupina je vpeta v domače in mednarodne raziskovalne projekte ter aktivno sodeluje s partnerji v gospodarskem sektorju.