Laboratorij za strojno inteligenco

Na predlog in s podporo ŠK in ZRK je Senat obravnaval predlog Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko (KSAK), da se Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) in Laboratorij za strojni vid (LSV) združita v  Laboratorij za strojno inteligenco — LSI (angl. Laboratory for Machine Intelligence - LMI).

člani:

izr. prof. dr. Simon Dobrišek univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS , tel.: 840
Marko Gorjanc , soba AN108C/1-LOEE, AZ301/1-LS, tel.: 261,836
as. Klemen Grm mag. inž. el., tel.: 839
as. dr. Janez Križaj univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS, tel.: 839
prof. dr. France Mihelič univ. dipl. mat., soba BN207-KAB, tel.: 313, 841
as. Jon Natanael Muhovič mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Boštjan Murovec univ. dipl. inž. el., soba AZ308-KLA, tel.: 265
razvijalec Martin Pernuš mag. inž. el.
doc. dr. Janez Perš univ. dipl. inž. el., soba AZ305-KLA , tel.: 876
izr. prof. dr. Vitomir Štruc univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS, tel.: 839