Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko

V laboratoriju se ukvarjamo s sodobnimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja sistemov. Medtem ko imamo na tem področju dolgoletno tradicijo, pa se v zadnjih desetih letih ukvarjamo tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Pri raziskavah razen bolj konvencionalnih pristopov uporabljamo tudi sodobne adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine modeliranja in vodenja ter pristope iz področja umetne inteligence kot npr. mehko logiko, umetne nevronske mreže in ekspertne sisteme. 

Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih: v vodenju sistemov, v toplotnih procesih (v stavbah, v industrijskih procesih), v mobilnih sistemih, v letalstvu in vesolju, v bio in farmakogenomiki, v medicini, itd.

Laboratorij pokriva velik del pedagoškega procesa na visokošolskem strokovnem študiju, smer Avtomatika, na univerzitetnem prvostopenjskem študiju, smer Avtomatilka, na univerzitetnem magistrskem študiju, smer Avtomatika in informatika in na doktorskem študiju.

Splošno o avtomatiki

Možnosti zaposlitve

 

Predstojnik: Prof. dr. Igor Škrjanc, univ. dipl. inž. el.

spletna stran:

http://msc.fe.uni-lj.si

člani:

as. dr. Goran Andonovski univ. dipl. inž. el., tel.: 950
Miloš Antić mag. inž. el., soba AN205D
prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc univ. dipl. inž. el., soba BN206-KAB , tel.: 314,715
prof. dr. Sašo Blažič univ. dipl. inž. el., soba BN208 , tel.: 763
as. dr. Matevž Bošnak univ. dipl. inž. el., tel.: 702
Gregor Černe mag. inž. el., tel.: 761
doc. dr. Gorazd Karer univ. dipl. inž. el., soba AN205E-KLA , tel.: 701
izr. prof. dr. Gregor Klančar univ. dipl. inž. el., soba AR207-KAB, tel.: 764
doc. dr. Vito Logar univ. dipl. inž. el., soba AN205E-KLA , tel.: 278
Martina Loknar mag. inž. el., soba AN205E, tel.: 761
zaslužni prof. dr. Drago Matko univ. dipl. inž. el., soba AR208-KAB , tel.: 252,713
prof. dr. Gašper Mušič univ. dipl. inž. el., soba AR208-KAB, tel.: 208
Milan Simčič dipl. inž. el., soba AN205B-KLA, tel.: 417
prof. dr. Igor Škrjanc univ. dipl. inž. el., soba BN209-KAB , tel.: 311,717
as. dr. Simon Tomažič univ. dipl. inž. el., tel.: 760
as. dr. Andrej Zdešar univ. dipl. inž. el., soba AN205D/1-KLA, tel.: 950
prof. dr. Borut Zupančič univ. dipl. inž. el., soba BN212-KAB , tel.: 306