Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani:

  • različne oblike izobraževanja s poudarjeno internacionalizacijo in praktičnimi znanji ter mednarodno primerljivostjo pridobljenih stopenj izobrazbe,
  • mednarodno primerljivo znanstveno-raziskovalno delo,
  • strokovno delo in prenos tehnologij v prakso,
  • promocija in skrb za razvoj stroke v družbi.

 

Vizija Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani:

  • zaveza k vrhunskemu pedagoškemu delu, katerega namen naj bo ustvarjanje dobrih inženirjev,
  • zaveza k vrhunskemu znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu delu vseh pedagogov in raziskovalcev,
  • zavzeto in pošteno delo študentov pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
  • zavzeto in profesionalno delo skupnih služb fakultete pri podpori pedagoškemu, znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu delu,
  • zagotavljanje korektnih in profesionalnih medsebojnih odnosov med vsemi deležniki v ustvarjalnem okolju na fakulteti; pedagogi, študenti, raziskovalci in delavci v skupnih službah,
  • primarna skrb za dobrobit in ugled fakultete ter zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za delovanje.

 

''Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se bo do leta 2025 po znanstveno-raziskovalnih kazalnikih uvrščala med 20 odstotkov najboljših fakultet s področja elektrotehnike v Srednji Evropi in širši okolici*  ter trajnostno izboljševala kazalnike uspešnosti na pedagoškem in strokovnem področju.'' 

*(Švica, Nemčija, Češka, Slovaška, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, BiH, Srbija, Črna Gora, Makedonija).