Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.

Redni dodiplomski študij sestoji iz univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju diplomanti lahko nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.


Doslej je na Fakulteti za elektrotehniko dokončalo dodiplomski študij prek 12000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1160 magistrov in 694 doktorjev znanosti. Vsako leto se v 1. letnik v vse programa vpiše okrog 500 študentov. V letu 2015 je dokončalo dodiplomski študij 326, podiplomski študij 56 študentov in doktorski študij 40 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. Na Fakulteti deluje 33 raziskovalnih laboratorijev, ki izvajajo 4 raziskovalne programe in en infrastrukturni program ter 24 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost, od tega 15 temeljnih projektov in 8 aplikativnih projektov. Fakulteta sodeluje pri 7 projektih HORIZON 2020, 12 projektih 7. okvirnega programa Evropske unije, pri 27 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije (2 EMRP, 2 EMPIR, 3 ERASMUS +, 1 CIP, 15 COST, 2 TEMPUS) , izvaja pa tudi projekte v okviru internacionalizacije in kakovosti Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti poteka 7 bilateralnih projektov, ki so izvedeni z raziskovalci iz 5 držav, in 100 tržnih projektov za domača in tuja podjetja. Na Fakulteti se usposablja 38 mladih raziskovalcev. 


Na FE je zaposlenih 118 pedagogov ter 147 znanstvenih delavcev in raziskovalcev.

fe-hiša