Ostale službe

Franci Oblak

delovno mesto: Tehniški sodelavec V-II
služba: Tehnično-vzdrževalna služba
št. sobe: DNK13-DEL
telefon: 273
e-pošta: