Ostale službe

Jagoda Čanačević

delovno mesto: Čistilka II
služba: Tehnično-vzdrževalna služba
št. sobe: DNK06/1-ČIS
telefon: 756
e-pošta: