Po abecedi

doc. dr. Gorazd Karer, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
služba: Asistent
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
št. sobe: AN205E-KLA
telefon: 701
tajnica: 319
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran

predmeti:

Avtomatika (AE, 1.st vs)
Računalniško vodenje procesov (AE, 1.st vs)