Po abecedi

izr. prof. dr. Vitomir Štruc, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Izredni profesor
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za strojno inteligenco
št. sobe: BN204-LUKS
telefon: 839
tajnica: 319
e-pošta:

predmeti:

Analiza signalov (AE, 1.st vs)
Seminar iz biometričnih sistemov (Modul I) (E, 2.st)
Signali (E, 1.st un)