Po abecedi

as. dr. Matevž Bošnak, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme
telefon: 702
tajnica: 319
e-pošta: