Po abecedi

Janja Dermol, mag. inž. el.

delovno mesto: Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
tajnica: 221
e-pošta: