Po abecedi

as. - raz. dr. Tina Batista Napotnik, univ. dipl. biol.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
telefon: 771
tajnica: 221
e-pošta: