Po abecedi

viš. znan. sod. dr. Maša Kandušer, univ. dipl. biol.

delovno mesto: Višji znanstveni sodelavec
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
telefon: 767
tajnica: 221
e-pošta: