Po abecedi

viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec, univ. dipl. kem.

delovno mesto: Znanstveni sodelavec
katedra: III. Katedra za elektroniko
laboratorij: Laboratorj za načrtovanje integriranih vezij
št. sobe: DUPLEX D
telefon: 253
tajnica: 319
e-pošta: