Predavatelji in višji predavatelji

Dodajte predpono 01 4768 k vsem trimestnim telefonskim številkam.

Višji predavatelj

priimek soba telefon
viš. pred. mag. Marina Štros-Bračko AS107-KAB451

Predavatelj telesne vzgoje

priimek soba telefon
pred. spec. Iztok Mihevc AS107-KAB450