Namen zbiranja podatkov

 

 

Knjižnica podatke o objavah raziskovalcev in ostalih zaposlenih na FE ureja, sistematično hrani in skrbi za vnos v sistem COBISS. Namen in cilj te dejavnosti je zbiranje podatkov za: