Odprti dostop

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)

 

Odprti dostop (libre open access) omogoča brezplačno dostopnost polno besedilnih (recenziranih) objav na svetovnem spletu. V znanstvenem komuniciranju se oblikujejo politike odprtega dostopa glede na zahteve financerjev o odprti dostopnosti objav, sofinanciranih z javnimi sredstvi. S tem je omogočena transparentnost porabe javnih sredstev, hitrejše širjenje rezultatov raziskovalnega dela in dostopnost, vidnost ter posledično tudi večja citiranosti avtorjev.

Repozitorij Univerze v Ljubljani podpira trajno hranjenje in odprt dostop do objav, katerih avtorji so zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Za uresničevanje namena RUL-a, knjižnica potrebuje dovoljenje za shranjevanje, kopiranje in upravljanje z deli, vendar le za zagotavljanje trajnega hranjenja, javne dostopnosti del tudi v prihodnje in za preverjanje plagiatorstva. Več o shranjevanju v repozitorije

 

Potrebni dokumenti za objavo / deponiranje del v RUL (testno obdobje):

Ker gre za novo knjižnično storitev za zaposlene na FE, ki jo knjižnica testno uvaja in zaradi vpetosti storitve v različne sisteme, je nujna začetna osebna komunikacija s predlagatelji  oz. vlagatelji del v RUL  (tel. 4768 416, mag. Zdenka Oven, vodja knjižnice).

 

Dodatne informacije in povezave: