Vrednotenje uspešnosti

VREDNOTENJE raziskovalne uspešnosti:

 

---------------------------------------

ARRS (Agencija za raziskovalno dejavnost RS) 

 

Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, ki temelji na določbah:

  1. Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in določbah                                                  
  2. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 

 

-----------------------------------------

SICRIS - informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji,

ki ga razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) / (FAQ)

 

Vrednotenje bibliiografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS - Fakulteta za elektrotehniko

Citiranost bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v WoS in/ali Scopus - Fakulteta za elektrotehniko

-----------------------------------------

 

Habilitacijske bibliografije FE

 

Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UL FE

 

------------------------------------------

Relevantne PODATKOVNE ZBIRKE za vrednotenje raziskovalne uspešnosti (ARRS):

  • Faktor vpliva (IF) - JCR (Journal Citation Reports) in SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  • Web of Science (WoS) - multidisciplinarne baze podatkov z indeksi citiranosti (SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI)
  • SCOPUS (opomba: Spletna stran pravilno deluje v Mozilla Firefox in Google Chrome)

 

----------------------------------------