Cenik knjižničnih storitev

     

 

Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2018/2019      
           
           
KNJIŽNICA Fakultete za elektrotehniko   EUR Stopnja DDV
Članarina          
- letna članarina      
  - študenti UL s statusom (plačana ob vpisu) 15,50 0
  - oseba brez statusa študenta UL* 15,50 0
  - študenti drugih visokošolskih zavodov s statusom     15,50  
  - dijaki nad 18 let     15,50 0
  - zaposleni na matični članici UL     0,00 0
  - zaposleni na drugih članicah UL   0,00 0
  - druge fizične osebe   20,00 0
- polletna članarina        
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 8,10 0
  - druge fizične osebe   11,70 0
- četrtletna članarina         
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom     4,48 0
  - druge fizične osebe   6,20 0
- mesečna članarina           
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 2,45 0
  - druge fizične osebe   4,18 0
Zamudnina (enota na dan)      
- pri izposoji v čitalnico   6,00 0
- pri izposoji na dom     0,30 0
Obvestila o poteku roka izposoje          
- prvo obvestilo     0,50 0
- drugo obvestilo     1,00 0
- tretje obvestilo     2,10 0
- obvestilo pred tožbo       2,96 0
Izgubljena / poškodovana literatura      
  - stroški nabave   stroški nabave 0
  - stroški obdelave   6,00 0
  - bančni stroški pri naročilu iz tujine 16,00 0
Kavcije in odškodnine        
- izguba ključa za garderobno omarico 10,40 0
- nadomestna izkaznica    3,50 0
Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov    
- iz lastne knjižnice    
  - izposoja enote knjižničnega gradiva 7,15 0
  - kopija       
               do 20 strani   4,90 0
               vsaka nadaljnja stran 0,09 0
  - članek poslan elektronsko 3,87 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz slovenskih knjižnic    
  - izposoja enote knjižnega gradiva cena dobavitelja + 5,80 0
  - članek     cena dobavitelja + 1,00 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja  0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice      
  - izposoja enote knjižničnega gradiva     cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - članek     cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
Informacijske storitve         
- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)   24,60 / uro + stroški 0
- tematsko retrospektivne poizvedbe 24,60/ uro + stroški 0
- izobraževanje uporabnikov    24,60 / uro + stroški 0
- citiranost avtorja    24,60 / uro + stroški 0
- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici UL)  0,41 / min 24,60 / uro + stroški 0
Ostalo          
vezava gradiva       dejanski stroški knjigoveza  
- stroški izposoje po pošti   dejanski stroški (poštnina + materialni stroški) 0
           
* Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani,     
 2. člen: "Oseba brez statusa študenta je nekdanji študent, ki v danem študijskem letu ni vpisan v letnik programa       
 (ali v dodatno leto), iz katerega opravlja izpite, vaje, seminarje ali zaključno delo po programu."      
           
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.       
Pri knjižničnih storitvah, navedenih na tem seznamu, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).     

Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2018/2019