Knjižnični katalogi

___________________________________________________________________________

Katalog FE (baza FERLJ)       Podaljševanje / rezervacije

V lokalnem katalogu knjižnice FE v bazi FERLJ so zbrani podatki o knjižničnem gradivu, ki je v lasti knjižnice Fakultete za elektrotehniko.

_____________________________________________________________________________
 

Vzajemni katalog slovenskih knjižnic (COBIB)

V vzajemnem knjižničnem katalogu so podatki o knjižničnih zbirkah sodelujočih knjižnic v sistemu COBISS.

____________________________________________________________________________

 

Knjižnica FKKT in FRI  je od oktobra 2014 skupna knjižnica Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko

Knjižnični katalog CTK je knjižnična zbirka Centralne tehniške knjižnice.

Knjižnični katalog NUK je knjižnična zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice.

_____________________________________________________________________________