Digitalni repozitoriji

Slovenski institucionalni repozitoriji
________________________________________________________________

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija, objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov. V RUL so na voljo tudi metapodatki del iz institucionalnih zbirk ePrints.FRI, PeFprints, DRUGG in ADP.


Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) – odprto dostopni repozitorij Univerze v Mariboru

________________________________________________________________

Portal Open Access Slovenia

The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR

Registry of Open Access Repositories - ROAR

SHERPA/Romeo je seznam politik založnikov glede shranjevanja objav v prostem ali odprtem dostopu
________________________________________________________________


Nekateri tuji repozitoriji
________________________________________________________________

PMC (PubMed Central), US National Library of Medicine, National Institute of Health in NASA PubSpace

PLOS : Public Library of Science


DART-Europe E-theses Portal (v zbirko vključene tudi e-disertacije Univerze v Mariboru - odprt dostop)

BioMed Central

CERN Document Server
________________________________________________________________

Pomembnejša evropska projekta na temo odprtega dostopa
________________________________________________________________

DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research)

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)