Moja knjižnica

"Moja knjižnica" nudi naslednje funkcije:

  • pregled trenutno izposojenega in rezerviranega gradiva z možnostjo podaljševanja roka izposoje in preklica rezervacij,
  • možnost pregleda zgodovine izposojenega gradiva,
  • pregled neporavnanih obveznosti do knjižnice, omejitev, ki veljajo za posameznega člana in splošnih omejitev, ki veljajo v knjižnici,
  • možnost spreminjanja gesla za vstop v Mojo knjižnico,
  • možnost spreminjanja nastavitev za elektronsko obveščanje,
  • možnost spreminjanja kontaktnih podatkov.

    Za prvo uporabo storitve "Moja knjižnica" potrebujete je potrebna številko izkaznice oz. člansko številko in začetno geslo, ki vam ga dodelimo v knjižnici.

    Ob prvem vstopu v "Mojo knjižnico" lahko začetno geslo sami spremenite.