Uporaba čitalniških prostorov

Knjižnica razpolaga z 60-imi študijskimi mesti v lepo opremljenih in prijetno urejenih čitalniških prostorih. Čitalniški prostori so medsebojno povezani, ločujejo pa se glede na njihovo osnovno namembnost. V teh prostorih je pričakovano tiho delo.

V prenovljeni »veliki čitalnici« je del knjižničnega gradiva - knjige postavljen v prosti pristop in s tem omogočeno prosto pregledovanje po policah in ev. izposoja pri informacijskem pultu. Na galeriji v istem prostoru je možno pregledovanje tekoče naročenih znanstvenih in strokovnih domačih in tujih revij ter dnevnega časopisja.

 V »priročni knjižnici« so uporabnikom na voljo računalniki in priročna literatura (slovarji, enciklopedije …).

V dveh »tihih čitalnicah« so obiskovalcem knjižnice omogočeni pogoji za poglobljen in individualen študij.

Uporaba čitalniških prostorov je možna s predložitvijo študentske izkaznice oz. osebnega dokumenta, ki ga je potrebno za čas prisotnosti v čitalnici, pustiti pri informacijskem pultu.

V čitalnice vnos hrane in pijače ni dovoljen. Prav tako ni dovoljena uporaba telefona.