Osebje

Vodja knjižnice: 

mag. Zdenka Oven, tel.: +386 1 4768 416, e-naslov: zdenka.oven@fe.uni-lj.si

 

Informacijske storitve, izposoja/vračanje knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja:

Irma Čuk, tel.: +386 1 4768 215, e-naslov : irma.cuk@fe.uni-lj.si

Mojca Perdih, univ. dipl. pedag., tel.: +386 1 4768 215, e-naslov: mojca.perdih@fe.uni-lj.si 

Rok Mavrič, tel. +386 1 4768 215, e-naslov: rok.mavric@fe.uni-lj.si (nadomeščanje Mojce Perdih)  

 

Vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev, katalogizacija:

Marjeta Longyka, univ. dipl. slovenistka, tel.: +386 1 4768 294, e-naslov: marjeta.longyka@fe.uni-lj.si