Tedenski meni

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 68/20), ki se začne uporabljati z dnem 31. 5. 2020, je bila epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. 3. 2020, preklicana.

S spremembo Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 92/2020, z dne 29. 6. 2020) se sprošča začasna omejitev zbiranja na javnem kraju, in sicer je s 29. junijem na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 50 oseb, z upoštevanjem varnostnih ukrepov.

S 1. 6. 2020 je za zaposlene na Fakulteti za elektrotehniko za kosilo odprta tudi restavracija UL FE, vendar z začasno prilagojenim urnikom:

od ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00 (kosila od 10.30 do 14.00).

 

Zaradi kolektivnega dopusta bo restavracija FE zaprta v času od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020.