Vabilo_Informativni dan ob objavi tretjega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe - 092-15/2017/66

Datum objave: 03.04.2017

Spoštovani,

posredujemo vabilo na Informativni dan ob objavi tretjega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe, ki bo 6.4.2017 v Ljubljani.

 

Lep pozdrav,

 

 

Univerzitetna služba za evropske projekte / 

University Office for European Projects
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 666

www.uni-lj.si


From: gp.mizs@gov.si [mailto:gp.mizs@gov.si]

Sent: Wednesday, March 22, 2017 1:41 PM
To: Univerza v Ljubljani, Rektorat <rektorat@uni-lj.si>
Subject: Vabilo_Informativni dan ob objavi tretjega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe - 092-15/2017/66

 

Sporočilo poslal(a): Kristjan Podjed/MSS/GOV

Spoštovani,
v vednost vam posredujemo vabilo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki v sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe organizira Informativni dan ob objavi tretjega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe, dne 6. aprila 2017, v hotelu AUSTRIA TREND, Dunajska 154, Ljubljana.
Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:
·        Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,
·        Konkurenčnost MSP,
·        Nizkoogljično gospodarstvo,
·        Okolje in učinkovita raba virov.

Potencialni upravičenci so:
(1) javne institucije in druge osebe javnega prava,
(2) zasebne neprofitne organizacije.
Več o programu in tretjem razpisu na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/apply/  

Vljudno vas prosimo, da vabilo posredujete vsem raziskovalcem, ki lahko svojo udeležbo prijavijo do 4. 4. 2017, na spletni povezavi:
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/informativni-dan-interreg-europe-6-april-2017    

Sektor za znanost
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športDnevni red_Interreg Europe informativni dan v Sloveniji.pdf