Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko

Člani Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) raziskovalno in razvojno delujejo na področjih fotovoltaike, optoelektronike in elektronike. Na področju fotovoltaike raziskujejo in razvijajo različne tipe sončnih celic, fotonapetostnih modulov, regulatorjev in sistemov s poudarkom na novih tehnoloških rešitvah. Zanimajo jih mejne zmožnosti sončnih celic vseh treh generacij. Tehnološko sodobno opremljen laboratorij utira pot razvoju najperspektivnejših fotovoltaičnih tehnologij in nadgrajuje mednarodno uveljavljena simulacijska orodja za optično in električno analizo poljubnih polprevodniških struktur, sončnih celic, modulov in celotnih sončnih elektrarn. Vrhunska merilna oprema omogoča izvajanje električne, optične in optoelektronske karakterizacije, ki vključuje tudi preskušanje na prostem. Raziskave na področju optoelektronike usmerjajo na tankoplastne fotodetektorje za zaznavanje barv in UV svetlobe ter biomolekul. Na področju elektronike intenzivno raziskujejo samostojne senzorje pozicije, ki vključujejo pospeškomere, žiroskope, magnetne kompase in GPS module, ter razvijajo naročniške vgrajene elektronske sisteme.

Člani LPVO so močno vpeti v domače in mednarodne raziskovalne projekte, aktivno pa sodelujejo tudi z domačimi in tujimi podjetji. Sodelujejo z uglednimi raziskovalnimi ustanovami v tujini. V zadnjih desetih letih so sodelovali v sedmih evropskih projektih, enega izmed njih so koordinirali. Rezultate raziskav redno objavljajo v priznanih specializiranih revijah in jih redno predstavljajo na mednarodnih konferencah.
V petletnem obdobju 2007-2011 je v LPVO diplomiralo 23 diplomantov, 4 specializanti, 1 magister znanosti in 9 doktorjev znanosti. Laboratorij je odprt za vse študente, ki želijo svoja znanja nadgraditi ali praktično realizirati svoje ideje. Študenti se lahko na osnovi podpisanih medlaboratorijskih sporazumov o sodelovanju na področju fotovoltaike in optoelektronike dodatno izobražujejo v okviru krajših ali daljših izmenjav na Tehnični univerzi v Delftu na Nizozemskem, na Univerzi Louhgborough v Angliji ali na Koloradski državni univerzi v ZDA.

spletna stran:

http://lpvo.fe.uni-lj.si/

člani:

mag. Julian Andres Ascencio Vasquez
Jošt Balent univ. dipl. inž. el., tel.: 276
znan. sod. dr. Andrej Čampa univ. dipl. inž. el., soba BN315-LPVO2, tel.: 875
as. dr. Boštjan Glažar univ. dipl. inž. el., soba BN312-KA, tel.: 953
doc. dr. Marko Jankovec univ. dipl. inž. el., soba BN312-KAB, tel.: 931
Rok Kimovec univ. dipl. inž. el., tel.: 723
strok. sod. Milan Kovačič univ. dipl. inž. el., soba BN315, tel.: 723
prof. dr. Janez Krč univ. dipl. inž. el., soba BN307-KAB , tel.: 843
doc. dr. Benjamin Lipovšek univ. dipl. inž. el., soba BN311-KAB, tel.: 845
Žiga Lokar univ. dipl. fiz., soba BN315, tel.: 276
as. - raz. dr. Gašper Matič univ. dipl. inž. el., tel.: 723
mag. Stefan Mitterhofer
Dorijan Morelj dipl. inž. el. (VS), tel.: 334
dr. Martin Sever univ. dipl. inž. el.
prof. dr. Marko Topič univ. dipl. inž. el., soba BN302, tel.: 470