Skupina za razvoj materialov

TIGR4smart:
Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe (september 2016 - marec 2019)

Cilj projekta je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij.

COST akcija MP1406:
MultiscaleSolar - Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (maj 2015 - maj 2019)

Akcija MP1406 vključuje študijo in razumevanje nanostrukturnih materialov za optoelektronske sisteme s poudarkom na sončnih celicah tretje generacije.

Evropski projekt 7. OP:
WINSMART - Smart, lightweight, cost-effective and energy efficient windows based on novel material combinations (oktober 2012 - september 2016)

Glavni cilj projekta je bil razviti pametni okenski sistem z lastnostmi, ki zadoščajo zahtevam energetske učinkovitosti stavbe (strategija Evropa 2020 na področju energetske učinkovitosti). Znanstvenoraziskovalno delo skupine je vključevalo razvoj kromogenih in fotoaktivnih materialov (WO3, W/Ti-oksid, W/V-oksid, TiO2, ...) z uporabo sol-gel kemijskih pristopov ter optimizacijo redoks elektrolitov. Prebojni dosežek naše skupine je bil razvoj fotokromnega prototipa velikosti 30 cm x 30 cm na osnovi sol-gel materialov.

Program P2-0244:
Mikrostrukture in nanostrukture (2014 - 2017)

Znanstvenoraziskovalno delo skupine znotraj programa se navezuje na razvoj oksidnih materialov za različne aplikacije.

Promocija znanosti:
Skupina na različnih dogodkih izvaja delavnico »Izdelaj svojo sončno celico«.

Na delavnici so predstavljene različne vrste sončnih celic in njihovo delovanje. Tudi rastline »zgradijo« svoje sončne celice, ki sodelujejo pri procesu fotosinteze pri čemer pomembno vlogo odigra barvilo (klorofil), ki ujame sončno svetlobo. V praktični delavnici vsak udeleženec izdela sončno celico in oceni njeno učinkovitost - izbira barvila je prepuščena udeležencem.