Mednarodno sodelovanje

Fakulteta je bila v letu 2014 vključena v 34 projektov EU: 13 projektov 7. okvirnega programa (FP7), 6 projektov programa COST, štiri projekte programa metroloških raziskav (EMRP), tri projekte programa TEMPUS, tri projekte programa ERASMUS+, dva projekta programa SEE ter po en projekt programov AAL, ALPINE SPACE, CIP, INTERREG in IPA. Obseg financiranja izvajanja teh projektov na Fakulteti je v letu 2013 znašal 1,62 milijona EUR. Sodelovali smo tudi v 3 bilateralnih projektih z raziskovalnimi ustanovami iz ZDA in Francije.